Drop in bilbesiktning

Dropin bilbesiktning erbjuds hos de flesta bilprovningsföretagen. Det är däremot inte alla stationer hos vissa aktörer som erbjuder drivein bilprovning, därför är det viktigt att kontrollera detta innan man åker till stationen.

Den 1 juli 2010 upphörde Bilprovningens ensamrätt på Svensk bilprovning och övrig fordonsbesiktning. Detta innebär att flera olika aktörer kan utföra en bilbesiktning enligt samma regler som hittills gällt Bilprovningen. I och med privatiseringen får fordonsägarna tillgång till fler bilprovningar.

Sista siffran i registreringsnumret bestämmer besiktningsperioden.
1 november – mars
2 december – april
3 januari – maj
4 februari – juni
5 maj – september
6 juni – oktober
7 juli – november
8 augusti – december
9 september – januari
0 oktober – februari

Webbkarta för närmaste bilbesiktning

Bilbesiktning
Det finns drygt 7,5 miljoner registrerade fordon i Sverige. Bilprovning görs för att säkerställa att ett fordon är i det skick och har den utrustning som krävs ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt. Transportstyrelsen skickar inte ut kallelse när det är dags för en bilbesiktning. Det är upp till varje bilprovningsföretag att själva marknadsföra tjänster till fordonsägarna. Ägaren till fordonet ska själv se till att det blir besiktat i rätt tid även om ägaren inte fått något erbjudande från något bilbesiktningsföretag.

Transportstyrelsen skickar inte ut bilprovningsprotokoll. Om man vill ha en kopia på ett protokoll ska man vända sig till bilprovningsföretaget som genomförde besiktningen.

Transportstyrelsen är den myndighet som utformar regler för den här typen av verksamhet. Myndigheten kontrollerar att bilprovningsverksamheten fungerar med avseende på miljö, trafiksäkerhet, prisutveckling, tillgänglighet och teknikutveckling.

Bilprovningen
September 1963 bildades Bilprovningen. Den 1 januari 1965 blev periodisk kontrollbesiktning obligatorisk för registrerade motorfordon och släpvagnar. Företaget tog över majoriteten av de besiktningar som tidigare utförts av Statens Bilinspektion.

Omregleringen är en anpassning till den svenska huvudregeln att kontroll och provning ska utföras av oberoende och självständiga organ i konkurrens. Regeringen hoppas också att omregleringen kommer att skapa förutsättningar för ett bredare utbud för kunderna. Målet är fler bilbesiktningsstationer, längre öppettider, fler företag, ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning.

bilprovning drop in

dropinbilbesiktning.se har inget att göra med de olika besiktningsföretagen.