Skip to content

DROP IN BILBESIKTNING

BILBESIKTNING

Det finns drygt 7,5 miljoner registrerade fordon i Sverige. En drop in bilbesiktning görs för att säkerställa att ett fordon är i det skick och har den utrustning som krävs ur miljö och trafiksäkerhetssynpunkt.

Cirka
personbilar i trafik

Transportstyrelsen skickar inte ut kallelse när det är dags för att boka bilprovning. Det är upp till varje besiktningsföretag att själva marknadsföra tjänster till fordonsägarna. Ägaren till fordonet ska själv se till att det besiktas i rätt tid även om ägaren inte fått något erbjudande från något besiktningsföretag.

Transportstyrelsen skickar inte ut besiktningsprotokoll. Om man vill ha en kopia på ett protokoll ska man vända sig till besiktningsföretaget som genomförde bilbesiktningen. Transportstyrelsen är den myndighet som utformar regler för den här typen av verksamhet. Myndigheten kontrollerar att bilprovningsverksamheten fungerar med avseende på miljö, trafiksäkerhet, prisutveckling, tillgänglighet och teknikutveckling.

DRIVE IN BILBESIKTNING

Drop in erbjuds hos alla bilprovningsföretag. Det är däremot inte alla stationer hos vissa aktörer som erbjuder drop in bilprovning, därför är det viktigt att kontrollera detta innan man åker till stationen för att göra en drive in bilprovning.

Den 1 juli 2010 upphörde Bilprovningens ensamrätt på Svensk bilprovning och övrig fordonsbesiktning. Detta innebär att flera olika aktörer kan utföra en drop in bilbesiktning enligt samma regler som hittills gällt Bilprovningen. I och med privatiseringen får fordonsägarna tillgång till fler aktörer som erbjuder drop in bilbesiktning.

September 1963 bildades Bilprovningen. Den 1 januari 1965 blev periodisk kontrollbesiktning obligatorisk för registrerade motorfordon och släpvagnar. Företaget tog över majoriteten av de besiktningar som tidigare utförts av Statens Bilinspektion. Omregleringen är en anpassning till den svenska huvudregeln att kontroll och provning ska utföras av oberoende och självständiga organ i konkurrens. Regeringen hoppas också att omregleringen kommer att skapa förutsättningar för ett bredare utbud för kunderna att boka bilbesiktning. Målet är fler bilbesiktningsstationer, längre öppettider, fler företag, ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning.

INFÖR BILBESIKTNING

Minimera risken för att bli underkänd på en drive in bilbesiktning genom att tänka på följande:

  • Se till att det finns en varningstriangel (lägg den gärna synligt).
  • Kontrollera alla bilbälten (koppla gärna ihop dem).
  • Att eventuell löstagbar dragkrok och nyckel till dragkroken finns med i bilen.
  • Att däckens mönsterdjup är minst 1,6 mm.
  • Att batteriet sitter fast.
  • Att skyltlyktan för registreringsskylten, signalanordning, blinkers och utvändig belysning fungerar.
  • Att backspeglarna är hela och sitter fast.
  • Vindrutetorkare och spolare.

UNDERKÄND BESIKTNING

Om fordonet blir underkänd på en drop in bilprovning och måste göra en ombesiktning så finns det även ackrediterade bilverkstäder som kan släcka tvåor.

Om bilprovningen inte är fullbordad måste en ny kontroll ske hos ett besiktningsföretag. Fordonet får inte användas mer än nödvändigt för att få felet åtgärdat. Har man inte gjort en efterkontroll på fordonet inom angiven tid som står på protokollet inträder körförbud. Normalt inträder detta efter en månad.

Om fordonet underkänns för tredje gången i rad har du bara en vecka på dig att åtgärda felet. Vid ett sådant körförbud får man bara köra kortast lämpligast väg till verkstad för reparation eller till ett besiktningsföretag för en bilbesiktning. Har fordonet blivit underkänt men inget krav på efterkontroll ska man åtgärda felet snarast. Om felet kvarstår vid nästa periodiska bilbesiktning föreläggs fordonet om ny kontroll. Detsamma gäller om felet kvarstår vid en eventuell poliskontroll.

Har fordonet så allvarliga fel att körförbud måste meddelas blir man tvungen att flytta fordonet med bärgningsbil. Körförbudet gäller tills ny besiktning utförts. Föreläggande om registreringsbesiktning om fordonet är ändrat jämfört med tidigare godkänt utförande eller inte kan identifieras föreläggs fordonet med en registreringsbesiktning. Ombesiktning begränsas främst till tidigare anmärkningar. Upptäcker man nya allvarliga fel eller följdfel från reparationen underkänns fordonet på nytt. Oavsett var kontrollbesiktningen är genomförd kan man göra bilbesiktning hos något annat bilprovningsföretag.

© Drop in bilbesiktning