Skip to content

UNDERKÄND BESIKTNING

Om fordonet blir underkänd på en drive in bilbesiktning och måste göra en efterkontroll så finns det även ackrediterade bilverkstäder som kan släcka tvåor. Om bilprovningen inte är fullbordad måste en ny kontroll ske hos ett besiktningsföretag.

Fordonet får inte användas mer än nödvändigt för att få felet åtgärdat. Har man inte gjort en efterkontroll på fordonet inom angiven tid som står på protokollet inträder körförbud. Normalt inträder detta efter en månad. Om fordonet underkänns för tredje gången i rad har du bara en vecka på dig att åtgärda felet. Vid ett sådant körförbud får man bara köra kortast lämpligast väg till verkstad för reparation eller till ett besiktningsföretag för en drop in bilprovning.

Har fordonet blivit underkänt men inget krav på ombesiktning bör du åtgärda felet snarast. Om felet kvarstår vid nästa periodiska drop in besiktning föreläggs fordonet om ny kontroll. Detsamma gäller om felet kvarstår vid en eventuell poliskontroll.

Har fordonet så allvarliga fel att körförbud måste meddelas blir man tvungen att flytta bilen med bärgningsbil.
Körförbudet gäller tills ny bilprovning utförts.

Föreläggande om registreringsbesiktning om fordonet är ändrat jämfört med tidigare godkänt utförande eller inte kan identifieras föreläggs fordonet med en registreringsbesiktning.

Ombesiktning begränsas främst till tidigare anmärkningar. Upptäcker man nya allvarliga fel eller följdfel från reparationen underkänns fordonet på nytt.

Oavsett var kontrollbesiktningen är genomförd kan man göra efterkontroll hos något annat bilprovningsföretag.

© Drop in bilbesiktning